Кучегон и Уреди за защита от животни

  Име Описание Цена
Animalaway Plus Уред за защита на градината от животни
Animalaway Super Уред за защита на открити площи от животни
Birdchaser Уред за прогонване на птици
Dazer II КУЧЕГОН 65.00лв
Motor Molechaser 41512 Уред за защита от змии и гризачи 52.00лв
Pestrepeller Уред за отстраняване на мишки, плъхове, хлебарки и инсекти
Solar Garden Protector Уред за защита от котки и кучета 68.00лв