Кучегон и Уреди за защита от животни

  Име Описание Цена
Animalaway Plus Уред за защита на градината от животни 88.00лв
Animalaway Super Уред за защита на открити площи от животни 81.00лв
Birdchaser Уред за прогонване на птици 128.00лв
Dazer II КУЧЕГОН 65.00лв
Motor Molechaser Уред за защита от змии и гризачи 51.00лв
Pestrepeller Уред за отстраняване на мишки, плъхове, хлебарки и инсекти 48.00лв
Solar Garden Protector Уред за защита от котки и кучета 68.00лв