Кучегон и Уреди за защита от животни

  Име Описание Цена
Birdchaser Уред за прогонване на птици
Motor Molechaser Уред за защита от змии и гризачи
Pestrepeller Уред за отстраняване на мишки, плъхове, хлебарки и инсекти
Animalaway Plus Уред за защита на градината от животни
Animalaway Super Уред за защита на открити площи от животни
Dazer II КУЧЕГОН 65.00лв
Solar Garden Protector Уред за защита от котки и кучета 68.00лв