Кучегон и Уреди за защита от животни

  Име Описание Цена
Birdchaser Уред за прогонване на птици
Animalaway Plus Уред за защита на градината от животни
Animalaway Super Уред за защита на открити площи от животни
Pestrepeller 41513 Уред за отстраняване на мишки, плъхове, хлебарки и инсекти 48.00лв
Motor Molechaser 41512 Уред за защита от змии и гризачи 52.00лв
Dazer II КУЧЕГОН 68.00лв
Solar Garden Protector Уред за защита от котки и кучета 68.00лв