Кучегон и Уреди за защита от животни

  Име Описание Цена
Solar Garden Protector Уред за защита от котки и кучета 68.00лв
Dazer II КУЧЕГОН 65.00лв
Birdchaser Уред за прогонване на птици
Motor Molechaser Уред за защита от змии и гризачи
Pestrepeller Уред за отстраняване на мишки, плъхове, хлебарки и инсекти
Animalaway Plus Уред за защита на градината от животни
Animalaway Super Уред за защита на открити площи от животни