Въздушно оръжие » Въздушни пушки

BAM-19

Калибър 5.5
Начална скорост:235 m/s
Дължина:109 см
Тегло: 2.8 kg
Приклад:Дървен