Въздушно оръжие » Въздушни пушки

BAM-20 81060

Калибър 5.5
Начална скорост:225 m/s
Дължина:190 см
Тегло:3.3 kg
Приклад:Дървен