Въздушно оръжие » Въздушни пушки

TORUN plastic

Калибър 5.5
Начална скорост:225 m/s
Дължина:110 см
Тегло:2.90 kg
Приклад:Синтетичен