Въздушно оръжие » Въздушни пушки

GAMO 610

Калибър 5.5
Начална скорост:170 m/s
Дължина:109 см
Тегло:2.50 kg
Приклад:Дървен