Боеприпаси » Нарезно Оръжие

CCI-14022

22WM CCI MAXI MAG+V HP