Боеприпаси » Нарезно Оръжие

Winchester-14408

22LR  12 SHOT