Боеприпаси » Гладкоцевно Оръжие

Winchester-15421

12 кал.  подкалибрено бренеке