Кучегон и Уреди за защита от животни

Birdchaser

Реализира защита от птици на открити обекти като градини, дворове, лозя, ниви с посеви, рибарници, летища.
Гарантирано прогонва птици-косове, сойки, пчелояди, кълвачи, врани, лястовици, гларуси, чайки и други.
Надеждно и евтино средство, спестяващо значителните загуби на продукция, предизвикани от нашествия на птици...

BIRDCHASER защитава от нежелан достъп на птици чрез излъчване на цифрово записани предупредителни сигнали от хищни птици като ястреби, соколи и кукумявки.

Природният инстинкт на повечето видове птици, гризачи и дребни хищници не им позволява да навлизат в зоната на действие на уреда, което защитава Вашия обект от тях. Цифровият запис е резултат от продължителна изследователска работа и е защитен с патент.

BIRDCHASER се състои от звуков излъчвател, инфрачервен сензор, регуратор на силата на звука, превключвател за избор на режим - оформени в един корпус и отделен захранващ адаптер 220VAC/12VDC.

Уреда притежава два режима на работа:
При първия режим - "PIR" вградения инфрачервен сензор регистрира присъствието на птица или животно (всеки "топлокръвен" обект) в зоната пред уреда от 130 градуса и на разстояние до 10 метра, след което се излъчва серия от предупредителни сигнали.
Силата на предупредителните сигнали може да бъде регулирана в зависимост от желания ефект на защитата.

При втория режим - "AUTO" уредът излъчва серия от предупредителни сигнали през интервал от време, който може да бъде регулиран между 5 - 30 минути. Така се постига превантивна, постоянна защита на охранявания обект.

При първият режим уредът може да бъде използван и като класически уред за защита на малък обект от нежелано присъствие, като издаването на предупредителен сигнал от уреда се счита за сигнал към охраната за наличие на нарушител в защитаваната територия.

При максимална сила на звука BIRDCHASER може да охранява площ до 4 декара. BIRDCHASER се захранва с адаптер от мрежата за 220V, като към уреда се подава безопасното напрежение от 12V, приложимо при експлоатация на уреди на открито.

Посредством BIRDCHASER се реализира надеждна и евтина защита на земеделски и рибовъдни обекти, на летища и навсякъде, където нашествието на птици, полски и горски гризачи и дребни хищници създава проблеми на стопаните.

BIRDCHASER предлага един съвременен, хуманен и безопасен начин на защита от нежелано присъствие на птици.
Произведен в Тайван.