Полицейски аксесоари » Други

Металдетектор DEPMO

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Преносимият детектор за метал служи за откриване на малки метални предмети, преносими от човек. Уредът е удобен на претърсване на лица за носене на оръжие при влизане в банки и учреждения, където има забрана за внасяне на такова, както и за други цели по усмотрение на охранителя. Преносимият електронен детектор е предназначен също за входящ и изходящ контрол на качеството в промишлеността и по-специално за откриване на метални обекти, намиращи се в неметални насипни, монолитни или течни вещества и материали. Детекторът може да служи като техническо средство на специализираните органи на МВР, МНО, митническите служби. Детекторът за метал не е предназначен за търсене на голяма дълбочина или разстояние на ценни предмети.

 
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

При претърсване на лицето се натиска бутонът за активиране и се държи натиснат, докато трае огледът. При откриване на метален обект се визуализира светлинна индикация и се чува звукова сигнализация. Разстоянията на задействане са дадени по-долу съобразно големината на обекта. Периодично е необходимо детекторът да се настройва на максимална чувствителност, като потенциометърът се завърта, докато сработи металотърсачът и се чуе звуков сигнал без наличие на метал и после внимателно се върне обратно до спиране на алармата. Това се налага от намаляване заряда на захранващата батерия или от промяна в температурните условия.
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консумиран ток
Захранващо напрежение -6V (4 батерии х1,5V)
Консумиран ток - режим на готовност - 0,5 mA
- режим на сигнализиране- 40 mA
Време за подготовка - веднага
Сигнализация - светлинна и звукова
Диаметър на търсачната глава - 145 mm
Дължина на тялото - 390 mm
Маса на детектора - 350 g
Работен температурен диапазон -20 ÷ +50°C
Разстояние на сработване:
СТОМАНА
МЕД
20 х 20 х 4 mm - 40 mm 20 х 20 х 5 mm - 10 mm
40 х 40 х 4 mm - 80 mm 40 х 40 х 5 mm - 40 mm
80 х 80 х 4 mm - 125 mm 80 х 80 х 5 mm - 70 mm
160 х 160 х 4 mm - 160 mm 160 х 160 х 5 mm - 100 mm