Въздушно оръжие » Въздушни пушки

GAMO HUNTER 1250

Калибър 5.5
Начална скорост:280m/s
Дължина:123sm
Тегло:4.1kg
Приклад:Дървен