Въздушно оръжие » Въздушни пушки

GAMO SHADOW 1000

Калибър 5.5
Начална скорост:220 m/s
Дължина:110sm
Тегло:3.0kg
Приклад:Синтетичен