Въздушно оръжие » Въздушни пушки

GAMO VIPER EXPRESS

Калибър 5.5
Начална скорост 220m/s
Дължина:123sm
Тегло:3.1kg
Приклад:Синтетичен.

Възможност за стрелба с 22 AirShotshell