Въздушно оръжие » Въздушни пушки

GAMO SHADOW 640

Калибър 5.5
Начална скорост:160 m/s
Дължина: 1040 mm
Тегло: 2. 4 kg
Приклад: Синтетичен