Въздушно оръжие » Въздушни пушки

Метеор 1000 magnum

 Калибър 5.5 mm

Начална скорост: 270 m/s 
Никелиран спусък и автоматичен предпазител.