Боеприпаси » Нарезно Оръжие

Winchester SUPREME-14350

300WM  11.7g