Средства за Самозащита

Газов спрей Pfeffer-KO Jet 41190

7.00лв

Защитен спрей срещу нападащи животни или хора с пипер газ.Съдържа 3% раздразващо вещество Capsicum. При опасност натиснете бутона и насочете флакона към нападателя. Действа веднага. В никакъв случай не натискайте бутона срещу вятъра. Ако попадне в очите, изплакнете обилно с вода. Измийте кожата с вода и сапун и излезте на чист въздух.
При употреба на разстояние под 1 м съществува опасност от увреждане на здравето.
Флаконът е под налягане.
Да се пази от температура над 50°C.
Да не се пръска в огън.
Годен до /виж дъното на флакона/.