Въздушно оръжие » Въздушни пушки

NORICA Atlantic Basic

калибър 5.5мм

начална скорост 250m/s

обща дължина 1170mm

енергия 22.3 J