Въздушно оръжие » Въздушни пушки

NORIKA SPIDER GAS RAM SYSTEM 82180

Калибър: 5.5 mm 

Начална скорост: 275m/s
Дължина: 1170mm
Тегло: 3000g
Приклад: Синтетичен