Въздушно оръжие » Въздушни пушки

NORICA Dream Hunter 82173

Калибър 5.5
Начална скорост 250m/s;
Дъ.жина 1160mm
Тегло 3,2kg
Приклад синтетичен