Сувенири и Подаръци

Обезопасено оръжие ПМ 41666

Не се изисква разрешение от Служба КОС за покупката. Продава се придружено с Констативен протокол от Служба КОС, че е снето от отчет и е деактивирано.